กิจกรรมสัมมนาการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน นศพ.ปี4-5-6 และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

กลุ่มงานศัลยกรรม